Húsmentesség és erkölcs
2019. május 06. írta: Meleg Sándor

Húsmentesség és erkölcs

Találtam egy jó kis írást a Qubit oldalán, melyben azon megy az eszmék futtatása, hogy erkölcsi kötelességünk-e vegetáriánussá válni? A helyzet az, hogy pont ez az érv, amitől a leginkább falra tudok ugrani, szóval pár gondolatot én is megejtenék a témában - vállalva ezzel azt, amit majd kapok, merthogy majd kapok...

vegan_2.png

A húsmentesség morálisan felsőbbrendű?

 Kedves Olvasóink!

Elindult az Alimento.hu oldal, ahol sok szeretettel várjuk minden eddig olvasónkat. Az új felületre az új tartalmak mellett a korábbi cikkek frissített, átdolgozott változatai is folyamatosan felkerülnek.
A blog.hu felületére feltöltött cikkek a továbbiakban teljes körűen elérhetőek maradnak.

Egyre többen vannak azonban, akik szerint a vegetáriánus táplálkozás nemcsak egy a lehetséges opciók közül, hanem az egyetlen morálisan elfogadható választás.

A moralitással, mint érvvel vannak komoly fenntartásaim, főleg, ha kizárólagosság kontextusában merül fel. Márpedig itt az alap felütés az, hogy létezhet olyan erkölcsi felállás, ami szerint a húsmentes étrend az egyetlen elfogadható választás. A legfőbb gondom (legyen egy alaptézisem nekem is), hogy az erkölcs nem abszolútum, hanem adott egyén vagy közösség szubjektív, autonóm normarendszere. Vannak szabályok, amelyeket a közösség a saját kulturális tartalmaiból, élményeiből, tapasztalatiból, ideológiáiból levezet, s a közösségben keletkezik valamilyen szintű (formális vagy azon kívüli) megegyezés, hogy betartják ezeket a szabályokat. Egy jól kiépült erkölcsi normarendszer meghatározza azt is, mikor ad és mikor nem ad ezek alól felmentést, és milyen következmények kapcsolódnak a norma betartásához vagy épp be nem tartásához.

Vannak tradicionális normarendszerek, melyek mintha abszolút erkölcsi rendszerként működnének – ilyenek a nagy vallások, melyek egy emberen túli forrásból származtatják, ezért emberen felül állónak tekintik a saját erkölcsi normarendszerüket. De vallásból van rengeteg és pont az étkezési előírások, mint erkölcsi normák kapcsán hatalmas eltérések jellemzőek, melyek még adott valláson belül sem állandóak (lásd pl. a kereszténységben a böjt előírásainak történelmi változásait). Ilyen emberfeletti, emberi létezesen túlmutató forrás iránti igény a modern erkölcsi normákban is jelentkezik, de a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy a közösségi, társadalmi közmegállapodás az, ami létezővé teszi ezeket a szabályokat (nem véletlenül kell egy nemzetközi jogi egyezmény országonként külön elfogadni). Pont emiatt az "egyetlen morálisan helyes" választás önmagában lehetetlen, hiszen ez egy térben is időben változatos és változó rendszeren belül értelmezhető.

A mai világ egyik fontos jellemzője, hogy egymás mellett, egy időben és térben is létezhetnek eltérő kultúrák és erkölcsi rendszerek (fránya multikulti), melyeket nem lehet más erkölcsi rendszerekből minősíteni. Gondoljunk arra, hogy a keresztény-nemzeti ideálként erőltetett, férfi és nő között élethosszig tartó házasságra alapuló kapcsolat X>3 számú gyermekkel rendelkező család képével szemben alapvetően szinte minden forma előfordul, a magyar társadalom „az egyetlen morálisan elfogadható” verzióval szemben szinte minden lehetséges családformát működtet. Ennek ellenére nincs erkölcsi alapja egy családosnak elítélni az egyszülős családokat, de még az azonos neműek kapcsolatát sem, de ha valaki létrehozna egy poligám kommunát, azon se moroghatnánk.

Ez alapján a különböző étrendi rendszerek sem ítélhetők el pusztán morális alapon - az más kérdés, hogy egyik vagy másik étrendről mit gondolunk tudományos tények ismerete alapján és optimális esetben a kettőt nem keverjük.

ez a kérdés csakis azok számára vetődik fel, akiknek van lehetőségük arra, hogy vegetáriánusok legyenek.

A moralitás koporsójába az első szegeket egyből be is ütöttük, mert relativizáltuk az előbb felállított erkölcsi szabályunkat. Innentől már csak a kifogásokat, a felmentési eseteket kell összeszedni, ezek szépen majd erodálják a normánkat. Lehet enni húst ha... (ide mindenki házi feladatként keres 3 tételt).

az egyéni erkölcsi kötelesség kérdését attól, hogy az államnak vagy a társadalomnak kötelessége-e felszámolni a húsevést... Az államnak nem kell és nem is szabad mindent kikényszerítenie, ami erkölcsi kötelességünk.

Alapvetően az állami jog a társadalmi erkölcsi normák és az ezekre épülő szokások formalizálásából fakad, azért, hogy a társadalmi normák egységes érvényesülése megvalósuljon, az állam azokat a maga hatalmi eszközeivel kikényszerítse. Persze, ma már elég meghatározó a technikai típusú jogalkotás (hova adj be egy iratot és mit írj rá, hogy valami történjen), de nem ez adja a jog gerincét.

Ha adott közösségben mindenkinek van egy adott és azonos erkölcsi kötelessége, akkor azt közösségi szinten is definiálni kell. Ha azt mondom, hogy mindenkinek tartózkodnia kell egyénenként, hogy ne okozzon más élőlénynek (embernek, állatnak, pokémonnak) szenvedést, akkor ez innentől közösségi norma, amit a közösségnek a maga rendszerében fel kell vállalnia és biztosítania kell az érvényesülését.

vegan2_1.png

Hatásvadászat felső fokon.

Ezen kívül nagyon is elképzelhető, hogy helyénvaló lenne az állam számára ösztönözni a húsfogyasztás és -termelés csökkentését még akkor is, ha nincs egyéni erkölcsi kötelességünk arra, hogy vegetáriánusok legyünk.

Ez egy releváns szempont. Ha egyéneknek erkölcsi normaként, de általánosan előírom a húsmentességet, akkor azért, de egyébként azért is, mert nem minden döntés mögött kell erkölcsi megfontolásnak állnia. Ha például a környezeti hatásokat nézem, akkor az egy objektíven vizsgálható dolog, ami legkevésbé sem erkölcsi természetű. A folyóba mérget önteni nem az erkölcsi normák megszegése miatt rossz, hanem azért, mert jól mérhető károkat okoz. Csinálhatunk belőle morális kérdést, de anélkül és attól függetlenül is létezik.

Sőt, alapvetően az objektíven vizsgálható dolgokból morális tételt levonni még hibás is lehet, hiszen egy komplex gondolati rendszerből (érvek mellette és ellene, kontextusbeli értelmezés, stb.) csinálunk egy direktív normát, ami már viszont adott kontextusban vizsgálva megint csak hibás tételt eredményez. Például ha valakit megkínálnak húsétellel vendégségben, de ő ezt morális alapon visszautasítja, azzal máris egy  problémás helyzetbe kerülhet (vendéglátó megsértése), de objektíven vizsgálva is lehet a döntés negatív, hiszen az el nem fogyasztott étel hulladékként végzi.

A hústermelés visszaszorításának számos módja van: ezek közé tartozik a hústermeléstől eltántorító jogszabályi környezet kialakítása, a társadalom figyelmének felhívása a hústermelés káros hatásaira, egyéni szinten pedig a húsáruk keresletének visszaszorítása azáltal, hogy mi magunk nem fogyasztjuk ezeket az árukat, és igyekszünk másokat is meggyőzni róla, hogy így tegyenek.

Ezek közül egyik sem morális természetű. Adott egy objektíven felmérhető cél, amihez az állam a maga szabályozó eszközeivel hozzáteszi az intézkedéseket.

Aligha vitatható, hogy az állatok szenvedése számít erkölcsi szempontból, legalábbis valamennyire.

Igen, számít, de épp itt lép be az, hogy nincsen benne egységesség, nincs konszenzus abban, hogy hol húzzunk meg morális határokat, hiányoznak azok a kellékek, amik egy morális normát jellemeznek. Az, hogy mely állatok esetében határolódunk el a szenvedés okozásától és mely esetekben nem, az tökéletesen szubjektív. A legtöbb esetben egyszerűen kivetítjük a saját érzelmi állapotunkat – egy hozzánk közelálló macskát azért nem eszünk meg, mert a macskákra kvázi humanizált családtagként tekintünk és saját magunk szenvedését okoznánk azzal, ha bántanánk. Tehát nem az állat szenvedését igyekszünk elkerülni, hanem önmagunkét. Ebből konstruáltuk azt az erkölcsi normát, hogy kutyát, macskát nem eszünk. Máshol viszont nincs ilyen kapcsolat az ember és állat között, így esznek kutyát és macskát is.

arc.png

Tipikus példa az antropomorf szemlélet erőltetésére.

 

Ne keverjük össze a bizonyos stresszhelyzetekre, például fizikai sérülésekre adott reakciót a szenvedéssel. A szenvedés reakció ugyan valamiféle stresszhelyzetre, de nem minden stresszhelyzetre adott reakció szenvedés.

Nos, és itt kezdjük megint relativizálni azt, amit felépítettünk. Önkényesen elkezdjük válogatni, hogy akkor mi is számít szenvedésnek és mi nem az. Ismételten egy emberi gondolatot vetítünk ki az állatvilágra – a sertés szenved levágás előtt, a szarvasmarha szintén, de mondjuk az ízeltlábúak és halak nem? És itt válik el az is, hogy a környezetvédelmi okok morális tényezővé alakítása is sántít, hiszen a halak fogyasztása ökológiai szempontból is problémás.

Semmiféle élőlény nem élhet a világban anélkül, hogy más élőlényeknek kárt vagy szenvedést ne okozna.

Ez így van, nagy bölcsesség. És akkor vessük össze az ősanya természetben működő erőket azzal, amit mi csinálunk. Mondjuk azzal, hogy milyen módon működnek a ragadozók a természetben. Esetleg azzal, hogy a rovaroknál egymás testébe helyeznek petét, ami zombivá teszi a gazdaállatot és belülről úgy falja fel, hogy a lehető legtovább életben maradjon és táplálkozzon. Ugye milyen jól hangzik?

Tegyük fel a kérdés, hogy a szenvedés csökkentésére tett erőfeszítéseinknek mi a morális jutalma? Már önmagunk egójának vállveregetésén túl. Meddig kell elmennünk a szenvedés csökkenése érdekében? Ne felejtsük, itt az állatjogi mozgalmakban már nemcsak a húsevés van célkeresztben, hanem a tojás és tejtermékek is egyfajta szadisztikus őrületként vannak tálalva. Néha már felsejlik a kép, hogy visszatérünk az ősközösségbe és csak pálmalevelekkel takart kis testünkkel a természet által önként nyújtotta dolgokat rágcsálva vegetálunk egy barlangban - csak hát nem nehéz azt észlelni, hogy ezen irányzatok legvadabb képviselői milliós nagyvárosokban élnek és az első tanyasi kakas hazáig zavarná őket.

Merthogy az ember évezredekig éldegélt a maga módján, az állatok tartása, elfogyasztása és felhasználása a létezésünk szerves része volt. Őseink nem voltak szadisták, csak felmérték, hogy a létezésnek a része az, hogy más élőlényeknek pusztulni kell. S bár a tanyasi gazda névről ismerte az összes állatát, megtette, amit alkalom adtán meg kellett tenni. Nem akarom idealizálni ezt a létformát sem, de volt olyan időszak, amikor valóban tisztelték az életet, mert tisztában voltak azzal, mennyit kell tenni, azért hogy egy élet létrejöjjön és fennmaradjon és milyen azt elvenni.

Kötelességünk tehát vegetáriánusnak lenni? A fenti fejtegetések annyit mindenképp megmutatnak, hogy a húsfogyasztás és a hústermelés visszaszorítása mellett a jelen körülmények között erős érvek szólnak.

Álljunk csak meg. Az „együnk-e húst” az egy eldöntendő morális kérdés. Ha eszel, akkor ilyen vagy, ha nem eszel, akkor amolyan. Ha már csak a visszaszorításról beszélünk, akkor az egy másik kérdés. Nem lehet „kicsit megcsalni” az embernek a feleségét morálisan. Ha a visszaszorításról beszélünk, akkor az egy más terület – mérlegelem a saját helyzetemet a rendszerben és felmérem, hogy bizonyos fogyasztási szokásokat módosítva kevesebb környezeti kárt okozok: kevesebb hús, több bicikli, műanyag helyett vászontarisznya, 100 wattos halogén-égő helyett 10 wattos LED lámpa, meg szelektív gyűjtés, stb. Ez viszont már NEM morális kérdés, hanem racionális felmérése az élet tényezőinek. Érezhetem magam morális fölényben másokkal szemben („Mocskos húsevő” – lásd Pusztító c. film), de ez nem morális, hanem érzelmi (ön)igazolás. A kettőt megint érdemes (lenne) elválasztani egymástól.

Szeretném hangsúlyozni, hogy vannak jó érvek amellett, hogy az állati eredetű termékek fogyasztását csökkentsük: egészség, környezetvédelem, stb. De ezek nem morális kérdések, azokkal nem szabad összekeverni őket.

animalrights.jpg

Ez valahol egyfajta őrület, amikor egy ember által megkonstruált fogalmat (jog) elkezdünk úgy kezelni, mintha objektív létező lenne és az emberiségen kívül is létezne.

Ha tetszett az írás, oszd meg és/vagy kattints a tetszik gombra! A "Követés" alkalmazással értesülhetsz a legfrissebb írásokról! Ha van véleményed, írd meg hozzászólásként! További érdekességek, aktualitások pedig Facebook oldalunkon találhatók: https://www.facebook.com/Alimento.blog  

 

A honlapon található anyagok, információk egyike sem irányul betegség, vagy betegségek diagnosztizálására, és nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://alimento.blog.hu/api/trackback/id/tr714808352

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

eteP söröV 2019.05.06. 06:05:36

Én is olvastam az ominózus cikket, és nekem ott olvadt le a bizti, hogy "az embernek nincs joga más élőlényeket saját <táplálkozási> céljainak kielégítésére eszközként kezelni. - Holott nem hiszem, hogy bárkit is meglepne a tény, hogy fordított esetben ez gond nélkül megtörténik. Az állatok (növények, gombák) hezitálás nélkül fogyasztják el egymást (vagy ha tehetik minket), néha akár élve is.
Megoldás? Nem hiszem, hogy lenne közmegegyezés, viszont törekedni lehetne rá, akár morális okból is (a szenvedés minimalizálása egy mindenki által belátható, korrekt cél), de ez szer.vél.szer. nem zárja ki az állati eredetű ételek fogyasztását, vagy ha igen, akkor a növényi (vagy gomba-) ételekkel kapcsolatban is fennállna ugyanez... Akkor meg halhatnánk éhen. Szóval veszélyes terep, mert ahogy látom, manapság szeretnek az emberek fölösleges lelkiismeret-furdalást kelteni magukban (és főleg egymásban), már ha olyan dologról van szó, amiben ők jobbnak érezhetik magukat, olyan dolgokról már kevésbé esik szó ilyenkor, hogy a mindnyájunk kvázi közös felelőssége alól nem vonhatják ki magukat (harmadik világ nyomorán való nyerészkedés, társadalmi egyenlőtlenségek, akár a családon belül is megfigyelhető elnyomás, stb.) De ebbe már tényleg ne menjünk bele, mert messzire vinne a témától.

Im just here for the comments 2019.05.06. 06:32:31

Mi is próbálunk kevesebb húst enni (söt begyürüzött a húsmentes május is), de ezektől a morális megközelitésektöl falnak megyek.

2019.05.07. 00:50:48

Van egy alapvető probléma: a húsmentes étkezés egészségtelen.
Lehet mindeféle ártalomcsökkenttő ilyen-olyan ügyeskedéssel próbálkozni, de ez nem változtat a lényegen, hogy alapvetően akkor is egészségtelen.
(Nyilván nem arról beszélek, aki már reggelire is csak steak-et hajlandó enni és azt is csak abált szalonnával, nyilván ez is egészségtelen, de a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozáshoz hús is kell, nem lehet teljesen kihagyni.)

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy lehet-e valakinek morális kötelessége egészségtelenül (tehát: önpusztítóan) élni, arra szerintem elég nehéz azt válszolni, hogy igen- és ez úgy nagyjából le is zárja a vitát.

moonlight777 2019.05.07. 01:40:55

A f.sz kivan már a sok agresszív vegán barmokkal....
én ragaszkodom a húsevéshez, a többi baromságot meg lesz.om....
Ha egy éhes oroszlánnal találkoznék, nem hinném hogy neki moráli aggályai lennének hogy megegyen...
Amúgy meg senkinek semmi köze, hogy a másik ember mit eszik, nekem elegem van már ezekből az agresszív vegán szektás hittérítőkből, már csak azért is húst eszek.....

Bambano 2019.05.07. 01:46:59

van pár kétéves növényünk, mint pl. a sárgarépa meg a hagyma.
első évben "felkészül", második évben hoz magot.
vagyis a szemét vegánok gyerekeket esznek, amikor sárgarépát meg hagymát esznek!

:P :P :P

darlacko 2019.05.07. 02:17:02

Life eats life
Akinek nincs klorofillja, az kénytelen más élőlényeket enni.
A gombák amúgy közelebb állnak az állatokhoz, mint a növényekhez.

A húsevést egészségügyi okokból kell korlátozni. Főleg a melegvérű állatokét, meg a vörös húst kellene kihagyni.
Tehát mondjuk halat ennék többet, szárnyasokat kevesebbet, majd még kevesebb marhát, sertést, birkát. De nem morális okokból, hanem mert a vastagbél rák kockázatát növeli a vörös hús evése.

A vegánok azért is képmutatóak, mert morális kötelességről papolnak, de közben szinte egyik se azt eszi, ami a környezetében, lakóhelyén megterem. Hanem hogy változatosan étkezzen, veszi az avokádót, tofut, quinoa magot, granátalmát. Amiket több ezer kilométert utaztatnak az asztaláig. Ez a vicc.

Gregbíró 2019.05.07. 05:57:30

A következő lépés mi lesz? A sertés ügyvédje beperli a gazdát a rossz tartási körülmények miatt? Vagy éppen a sertés kártérítést követel az előző 1000 generációnyi őse miatt akiket az emberek kiirtottak és felzabáltak?

Lady_Lilith 2019.05.07. 07:20:48

Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy nagyon sokan környezetvédelmi megfontolásból nem esznek állati termékeket, cserébe tolják a növényi tejet meg az egzotikus alapanyagokat. Mintha ezek előállítása és szállítása a világ másik feléről nem okozna környezeti terhelést.

midnight coder 2019.05.07. 07:22:56

@darlacko: Alapvetően nem a vastagbélrák és a többi rák kockázatát kellene csökkenteni elsősorban, hanem azt a gazdasági környezetet kellene megváltoztatni világszerte, ami a betegségipart ellenérdekeltté teszi a hatékony gyógymódok kifejlesztésében, Pl. a rák esetén is. Mert rákot nem csak húsevéstől lehet kapni - igazából már azért pedzegetik itt-ott azt is, hogy a növénykék fogyasztása sem csupa-csupa egészség.

midnight coder 2019.05.07. 07:30:37

Az első kép a legviccesebb. Az aranyos kismacska ott az anyukája mellett sok-sok állatkát fog megenni élete során. Ha szabadban él, akkor többnyire az általa elpusztítottakat, ha nem akkor a macskakajába feldolgozott malacot, tehenet, tyúkot, halat.

index.hu/tudomany/2016/09/21/a_macska_a_leggyilkosabb_ragadozo

midnight coder 2019.05.07. 07:32:57

A másik vicces dolog a fenti képben, hogy az állatok nagy része kb. semennyire nem gondoskodik kicsinyeiről, ami igen az is csak addig amíg fel nem nőnek. Utána a legtöbb faj esetén ugyanolyan állat lesz a számára mint bármelyik másik.

midnight coder 2019.05.07. 07:40:54

Alapvetően amúgy szerintem a veganizmus, és általában a mai, természettől fényévekre távoldott ember hozzáállása az állatokhoz beteg. A természetben élő ember tudja, hogy az ember ember, az állat pedig állat. Nem kínozza feleslegesen, de nem is okoz neki problémát ha meg kell ölnie, ahogy más ragadozóknak sincs lelkiismereti problémája ebből. Azt is tudja, hogy a kutya kutya, a macska macska, az ember pedig ember. Ettől szeretheti a kutyáját, de nem viszi be a lakásába és nem tartja családtagnak. A macska sem családtag, hanem arra van hogy a ház körül megfogja az egereket. És bizony, a falusi ember kutyája, macskája valószínűleg boldogabb életet élt mint az agyoncivilizálódott ember családtagnak tartott állatai, akik így egy számukra teljesen idegen környezetben, idegen életmódot kell hogy éljenek.

images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91K%2BPOKrInL._SX425_.jpg

vs

render.fineartamerica.com/images/rendered/default/poster/10/8/break/images-medium-5/wolves-nature-song-robert-weiman.jpg

CyberPunK 2019.05.07. 08:12:17

@midnight coder: Feleségem nagyanyja falusi asszony, az a csirkenyakátvágó típus (konkrétan mesélte, hogy sose volt ezzel gondja, épp elég ideig tartottak). Nyugdíjas korától városban él már és úgy viszonyul a vakarcs kutyájához, mintha az unokája lenne. Az, hogy hogy viszonyulunk egy állathoz az emberi tulajdonság, kurvára semmi köze ahhoz, hogy falusi vagy városi valaki.

CyberPunK 2019.05.07. 08:13:35

Amúgy meg nem értem ezt a növény/állat vitát. Együnk embert, egymás gyilkolása úgyis jól megy nekünk és még a túlnépesedést is megoldjuk.

egyinges 2019.05.07. 08:22:19

Nem a húsevés a probléma, mivel az ember alapjában véve mindenevő (bár őseink több húst ettek, mint növényt), hanem a túlfogyasztás. A fejlett világra inkább jellemző, hogy jóval többet eszünk, mint kellene. Emiatt rengeteg az elhízásos betegség, valamint egy csomó egyéb területen jelent még problémát. Együnk csak egy szelet karajt a vasárnapi ebédnél, és szebb lesz a világ!!

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2019.05.07. 08:25:21

@egyinges:

Egyetértek. Túlnépesedtünk és túlfogyasztunk. Ezzel kellene valamit kezdeni.

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2019.05.07. 08:26:44

@CyberPunK:

Magányos embereknél a háziállat komoly szociális pótlék. De ahogy elnézem, ez már a fiataloknál is megvan - inkább tartanak 2-3 kutyát, mint vállalnak gyereket.

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2019.05.07. 08:28:01

@midnight coder:

A legtöbb állatnál az ivarérettségénél a saját utód is konkurencia, pl. a hímek a saját hím utódaikat elüldözik a területükről. vagy az utód őket, de két dudás nem marad meg egy csárdában.

seepheerd1 · http://730ld.blog.hu 2019.05.07. 08:32:58

Kedvenc állatom a sültbárány.

8CyB4 2019.05.07. 09:22:57

Ez kicsit szar kenegetes a segglukad korul. Ha az etrended es az eletformad tonkrebassza a jovomet akkor moralis kotelesseged feladni, valtoztatani es egyebkent a karmentesitesbe amit okoztal (ha okoztal) beszallni aktivan, ha nem basszta es nem is fogja akkor mehet tovabb.

8CyB4 2019.05.07. 09:34:52

@Meleg Sándor: A legtobb allat semiszocialis vagy euszocialis kozossegben el. Az "allatok" vilaga egy hangyafasznyit nagyobb minthogy nehanyszaz gerinces alapjan ex catedra kijelenteseket tegyel.

pallasmacska 2019.05.07. 09:38:42

@8CyB4: Csakhogy a húsevés önmagában nem bassza szét a jövődet, a túlfogyasztás és a pazarlás már igen. Kábé ugyanannyira, mint a vegánok brutális ökológiai lábnyomot hagyó special snowflake étrendje, ami mellesleg embereket is nyomorba taszít a világ másik végén (de ugye az emberi szenvedés nem érdekli a vegánokat, egészen addig, amíg nem róluk van szó).

Csige791 2019.05.07. 09:48:19

Pedig ez nem bonyolult.

50-200 éve az állattartás más volt. Jórészt családon belül megoldottuk. Az akkori állatok, még éltek, látták zöld füvet, a gazda szerette őket. Megsimogatta mikor adott neki enni. Persze utanna leölte és megette.

Ma már ez nem így van. Ma húsgyárak vannak. Embertelen módon bánunk ma az állatokkal.

Nincs itt semmi közös morális kérdés. Bizonyos kor után az ember egyedül el tudja dönteni, hogy akár e hús gyárakból származó húst enni.
Ennyire egyszerű ez.

Persze a húsevők emberek könnyen osszák az észt a táplálék lánc csúcsán. Megnéznem magunkat ha a mi nőinket címkézné egy felettünk álló létforma a szerint hogy mire alkalmasabb:
A: szülő gép
B: étel
Az A csoport mehetne a szülő körre, semmi más dolga nem lenne mint sorba szülni a gyerekeket, akiket aztán a lehető leghamarabb elvennék, leölnének mert a "boci" pecsenye annál finomabb minnél fiatalabb korban ölték le.

De ez csak fikció, mi vagyunk a csúcson, leölthetünk mindent, és még is tesszük, mert megtehetjük. A csúcson lenni felelőséggel is jár, de mint mindig az emberiség azt hárítani fogja. Hogy épp mire az mindegy, ma legyen a kormány a hibás, holnap az ufó-k, a lényeg hogy az egyéni döntésünk felelőséget/terhét másra hárítsuk.

CyberPunK 2019.05.07. 09:50:14

@8CyB4: "Ha az etrended es az eletformad tonkrebassza a jovomet akkor moralis kotelesseged feladni,"

Szerinted annak nincs ökológiai lábnyoma amiről bepötyögted a hülyeségedet?

CyberPunK 2019.05.07. 09:52:16

@Csige791: "50-200 éve az állattartás más volt. "

Lófaszt volt más. Szerinted a városokat hogy szolgálták ki? Háztájiból? Ugyanúgy ipari szinteken ment a tartás és a vágás.

Syl_Jr 2019.05.07. 10:03:08

@Meleg Sándor: Bakker, most komolyan, a gyerekek vs. háziállat párost idehozni meredek. Kicsit elrugaszkodott a témától. De én, 35 éves fejjel inkább tartok háziállatot, mint vállalok gyereket. Ez tudatos döntés. Van feleségem és így közös döntés is.

Amíg ilyen gáz a környezet, addig sokan tudatosan nem vállalnak. Nem a húsevés, nem a szociális érzéketlenség miatt, hanem a rendszer miatt. De ez messzire vinne a témától, ha ebbe belemennénk.

Amúgy az megfigyelhető, hogy 30 felett vagy gyerek és/vagy háziállat megtalálható. Nekem 25 évesen mondták, hogy ne legyen háziállatom, mert nem lesz gyerekem.

2019.05.07. 10:06:22

@seepherd: nekem pedig a kedvenc kerti veteményem a kolbász :)

Syl_Jr 2019.05.07. 10:06:51

A vegánokat - vagy vegákat, mindenki húzza azt, ami rá vonatkozik - azért csípem, mert olyanok, mint a jehova tanúi. Házalnak és nyomják.

Az ember nem növény-, hanem mindenevő. Nem a hússal van a baj, hanem a mennyiséggel. Ha a túltermelésnek gátat szabnánk, ha minőségi ételeket kapna mindenki és nem hagyná ott a tányéron, akkor feltételezem 20%-kal kevesebb állatot kellene levágni.

Az állattartást én szabályoznám, ami a gazdáknak nem kedvezne, de ilyen a világ. Mindenki mindent akar és olcsón. Ennek ára a szalagon való termelés.

8CyB4 2019.05.07. 10:22:47

@CyberPunK: Nem nagyon latom az osszefuggest a 4 eve, hasznaltan vett tablet amit 90 szazalek solarpanelel toltok es akozott hogy a ha az etrended es a eletformad szetbassza a jovom akkor azaz alap hogy valtoztatsz.

Kerlek meselj meg a fentarthatosagrol, aranyokrol es a drasztikusan mersekelt fogyasztasi mintazatrol.

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2019.05.07. 10:23:00

@Syl_Jr:

Ez most csak egy jelenség leírása volt, nem minősítés. Bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból meg nem. Lehet értékelni és dönteni.

De pont morális szempontból mondható el, hogy ez a magatartás nem megítélhető, mert a több szempontú megközelítés miatt van jó és rossz oldala.

midnightcoder2 2019.05.07. 10:27:56

@Csige791: Ha picit körbenézel a világban, az egész bolygó ökoszisztémája errõl szól. A plankton megeszi ez egysejtût, a planktont megeszi a kis hal, a kis halat a nagy hal, a nagy halat pedig a még nagyobb hal, ez utóbbi pedig vagy megmarad csúcsragadozónak, vagy õt meg megeszi az ember. Errõl szól a világ. És ha jönne az Alien, akkor az sem nagyon sokat foglalkozna azzal, hogy te vegán vagy vagy húsevõ, feltéve ha nincs nagyon más ízed.

midnightcoder2 2019.05.07. 10:29:20

@8CyB4: A te jövõd egyrészt a környezetvédõk basszák szét, másrészt a kórosan szaporodó nyam-nyamok a fejlõdõ országokban.

8CyB4 2019.05.07. 10:32:05

@midnightcoder2: nyilvanvaloan nem te aki belevan dagadva az autojaba minimum 10 12 eve es egy felszelet kenyelemert nyari szmogriado alatt is a futes elavultsagarol csattog, hanem a kornyezetvedok:D

Ad Dio 2019.05.07. 10:32:28

Ma már nincs közmorál. Innentől a morális megközelítések eleve anakronisztikusak és tökéletesen zsákutcásak. Egy-egy közösségnek, embernek lehet morálja, de egy társadalomnak olyan vékony, hogy az már aligha rendezi a napi ügyek/étrend szintjén a dolgokat.

Én leginkább is jobboldali liberális vagyok, így az állam irányából érkező direkt szabályozó leveket is mérsékelt lelkesedéssel fogadnám.

A megoldás szerintem a komplex gazdasági szemléletben rejlik. A jövőben a termékek árának egyre jobban kell korrelálnia azok előállításának, használatának és semlegesítésének környezeti terhelésével. Ebből kifolyólag a húsnak meg kell drágulnia. Onnantól meg majd szépen átalakul a fogyasztói kosár tartalma. Ennyike.

Nálunk a családban egyébként van némi prevenció az üggyel kapcsolatban: igyekszünk mérsékelni a húsfogyasztást, hogy a gyermekeinket a jövő viszonyaihoz szoktatva segítsük abban, hogy ne okozzon számukra törést a jövőbeli átállás.

Syl_Jr 2019.05.07. 10:35:20

@Meleg Sándor: Köszönöm, ez egy intelligens válasz volt (TÉNYLEG).

Nálam ráadásul az is kattanás, hogy nagyon gyors ütemben nő a Föld emberi népessége, miközben a lakható területek és az erőforrások csökkennek.

devadel 2019.05.07. 10:46:19

@Csige791: ilyen egyszerű, mi?
na akkor elmagyarázom, mi egyszerű. az emberek nagy részének nem ez a kérdés, hanem hogy eszik-e egyáltalán. ha az orrotoknál egy centivel is tovább látnátok, észrevennétek hogy az emberek nagyon nagy része nem sokkal el különb körülmények között mint a nagyüzemi állatok. és pont két csoportra vannak osztva: szülő alanyok és dolgozo/harcoló alanyok.

most komolyan ti meg soha nem hallottatok közép afrikáról és délkelet ázsiáról?

szepipiktor 2019.05.07. 10:48:52

Remek írás!
Sokan elsiklanak az alapok felett, nem az a probléma, hogy a húsevés egészséges vagy sem!
Az ELV!
Megint előkerülnek a idióta szektások, csak ma az aktivizmus mögé rejtve arcukat, csoportokba szerveződve indulnak a társadalmak, az emberek , a világ ellen.
Ugyanilyen fapados a mai feminizmus, fenderizmus, emberjogi, ökoterrorista stb. szektahalmaz is.
Ezek minden esetben a saját elbeiket, szokásaikat, a nekik ideális életmódot erőltetik a többségre!
Én leszarom, hogy más mit eszkit, de szeneslapáttal verem pofán, aki belemászik az énembe, az életembe.
Korábban is volt ez, ugye a dohányzásellenesek lobbija. És mi is lett belőle?
Túlléptek a még elfogadható határokon, gyakorlatilag erőszakkal avatkoztak be magánvállalkozások működésébe, hiszen ma egy söröző nem tehet ki táblát, hogy dohányzó hely. Ma 1000 söröző, piáló, cigiző kuncsaft szopik egy darab az életben egyszer arratévedő agyhalott miatt,. mert neki JOGA van ott meginni egy pohár vizet.
Most már a magálakásokba, az autóinkba akarnak beszállni, ott meghatározni a szokásokat. Ami az ő szokásuk és nem az enmyém, amiénk.
Ne feldjük, minden ilyen periférikus ökörségre azonnal lecsapnak az ál-civil érdek és fajvédők, hiszen megtörtént, hogy a verekedő, agresszív emberkék kitiltása után a tulajt büntették meg és kötelezték, hogy a garázdák bemehessenek...
Olvassuk csak el az index címlapján az érettségis írást! Ugye a szerintük egyes diákok nem "önhibájuk" miatt buknak vagy teljesítenek a matekérettségin. Tehát alájuk nyúlni, pozitív diszkrimináció! És csak azért mégis mehessenek egyetemre, mert JOGUK van ehhez. Majd ezzel a problémával további alányúlásokkal mondjuk mérnökök lesznek és például hidakat terveznek... Mert a jogvédő ál-civil aktivisták szerint elfogadható, hogy hátrányos tudásúból legyen orvos, mérnök, pilóta stb. hiszen joguk van nekik is. MÁSOK ÉLETÉT VESZÁÉLYEZTETNI!
A hús nemevés is ilyen.
Nem eszik, hát ne egyen!
De a jó büdös krva anyják avatkozik bele, hogy én mit eszek, dohányzom-e. piálok-e, sportolok vagy sem. hogyan bszok a párommal és így tovább.
Ő legyen vega, meleg, x-nemű meg bármi, de az az ő élete.
A nácikat megvetjük, ugye?
Az ugyanilyen elveket vallókat meg a fészbúkon követjük, lájkoljuk.
TGM is elmondta, ezek a mozgalmak neomarxista, bolsevik alapú diktatúrapártiak.
Ezek a mai leninfiúk, leninlányok ráadásul a biológiát, az evolúciót is tagadják.

2019.05.07. 10:52:43

Csökkenteni kéne a bolygó ember-létszámát olyan szűk egymilliárdra (Európát és Észak-Amerikát meghagyni mondjuk), és rögtön megoldódna minden probléma, ehetnénk-ihatnánk, fűthetnénk, légkondizhatnánk, akármit csinálhatnánk kedvünkre. Ezek a vegán zöldségek (haha) meg hogy szolárpanelről töltöm a tabletemet (ez még nagyobb hahaha) gagyi pótcselekvések, az unatkozó nyugati ember szánalmas hóbortjai.

szepipiktor 2019.05.07. 10:54:23

@Syl_Jr:
Egyetértek!
De a probléma megoldása nem az aktivisták által képvisel nyilt náci üzemmód!
Nem az a módi, hogy ha sokan vagyunk, akkor takarítsuk el a felesleget.
És ami a leginkább undorító, hogy ennek eldöntésére - hasonlóan a nácikhoz, a bolsevikokhoz - egy mikroközösség tartja magát jogosultnak.
Az erőforrások végesek, a Föld népessége meg nő.
Önmagában probléma, a többi mai dolg csak ráerőltetett propaganda, az aktivisták propagandája.
Megoldást nem mondanak, csak azt, hogy mit ne.
Ne szaporodjunk, ne együnk, ne közlekedjünk, ne fűtsünk - ne éljünk.
Nem a megoláds a lényag a grínpisznek sem, hanem hogy az akcióikkal a hírekbe kerüljenek. Nézd meg a energiaklub, a lebegő mókuscsoport, a mai közlekedő tömeg, mind-mind politikai hátterű álcivil szerveződés és mnd csak tagad!
Ráadásul ezek a korlátozásokat kizárólag a fejlett világra írja elő, nem pedig a valódi problémát eredményező területekre, népekre...
NÁCI ideológia csupán, a Rózsadombról, Facebookon irányítva.

zuulululu 2019.05.07. 10:54:59

"Ennek ellenére nincs erkölcsi alapja egy családosnak elítélni az egyszülős családokat"

DE VAN. Kicsit tajekozodj hogy mukodik egy orszag, egy tarsadalom.
Innentol kezdve pedig az egesz cikk borul.

CyberPunK 2019.05.07. 11:00:21

@8CyB4: Az életmódod bassza szét, hogy egyáltalán online életet élsz. Ha nem élnél (meg más sem), akkor nem kellene szerver sem, meg egyéb infrastruktúra.

midnightcoder2 2019.05.07. 11:05:53

@8CyB4: Ja. Azok a környezetvédõk akik az elmúlt évben az ilyen célra megszerzett erõforrásaik felét az atomerõmûvek felszámolására indított kampányra költötték, aktívan hozzájárulva ezzel a fosszilis erõmûvek fennmaradásához és építéséhez, a másik felébõl pedig a magadfajta birkákat gyõzték meg, hogy a Föld legnagyobb problémája az autó, miközben ez kb. 8% az emberiség CO2 tortájában.

Larrikin 2019.05.07. 11:12:04

@8CyB4: "a 4 eve, hasznaltan vett tablet amit 90 szazalek solarpanelel toltok"
Én egy zx spectrumról írok, amit '86-ban nyertem tombolán, és kézi generátorral töltöm.

Before · http://azbeszt.blog.hu 2019.05.07. 11:30:40

Az a baj az egész írással, hogy nagyon hasonlóan próbálod megközelíteni az erkölcsösség kérdését, mint a valláskárosultak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ők erkölcsileg felsőbbrendűek azért, mert számukra a vallás meghatározza, mi az erkölcsös és mi nem és ennek mentén haladva, ez a vallásos meghatározottság kiemeli őket a gyarlók közül.
Ugyanezen nettó baromság mentén próbálsz operálni, megpróbálod definiálni az erkölcsiséget, mindenféle aktuális társadalmi és közösségi elvárások mentén, de az erkölcs az egy ennél sokkal összetettebb, és szerintem alapvetően egyéni fogalom. Természetesen alapul a környezeti hatásokon (társadalmi, családi elvárások, szokások, stb.), de egy ember több ennél.
Csak egy hülye példa: nagyon szereted és tiszteled a feleséged, akit magaddal egyenjogúnak tartasz, közösen hoztok döntéseket, stb. Ez ugye erkölcsös dolog, hiszen itthon ez a társadalmi elvárás. Ha holnap valamilyen okból ki kéne költöznötök egy radikálisan iszlám államba, akkor szerinted erkölcsös lenne, ha az asszonyt bezárva és lefüggönyözve tartanád, nem engednéd, hogy beleszóljon bármibe is és néha megvernéd, ha nem elég alkalmazkodó? Csak azért, mert a helyi társadalmi elvárások alapján ez erkölcsös?
Persze, a példa hülyeség, de szerintem jól rámutat arra, hogy az ember alapvetően belső indíttatásból (lehet) erkölcsös.

Ennek alapján nevetséges az a sok fejtegetés, amivel el kívánod tolni magadtól, illetve definiálni az adott téma erkölcsi megfontolásait. Márpedig ezek mélyen morális és erkölcsi kérdések is, maximum neked kényelmetlen lenne ezekkel szembesülni és elfogadni őket. Természetesen én elfogadom, hogy számodra ezek nem fontos szempontok, de ez csak azt jelenti, hogy legalább egy területen más az erkölcsi felfogásunk, másképp látjuk az ember szerepét a világban, habár biztos vagyok benne, hogy a saját mikrokörnyezetben te is hasonlóan gondolkozol. Ha vannak gyerekeid, feltételezem, hogy nem eszed el előlük az ételt és nem szarsz a szobájukba, mert, hogy akkor a nappali szép tiszta marad. Igyekszel minden családtagodnak azonos kényelmi és anyagi környezetet biztosítani, de talán még Józsikára is rászólsz, hogy ne egye meg Pistike csokiját (is). Nem tartod szoros láncon a kutyádat és kipucolod a halaid akváriumát.
Ez az egész témakör, amiről az írás szól, tulajdonképpen ugyanez a kérdéskör, csak éppen globálisan, az egész emberiségre és a bolygóra nézve. Lehet, hogy elsőre nehéz belátni.

Larrikin 2019.05.07. 12:19:09

@Before: "de ez csak azt jelenti, hogy legalább egy területen más az erkölcsi felfogásunk"
Bzrzzbzrrzz
Önellentmondás, kiesett a játékból.

Larrikin 2019.05.07. 12:36:07

@szepipiktor: "Olvassuk csak el az index címlapján az érettségis írást! Ugye a szerintük egyes diákok nem "önhibájuk" miatt buknak vagy teljesítenek a matekérettségin. "
Ez is érdekes önellentmondás. Miért is akarnál megszokásból eltiltani embereket olyan tanulmányoktól, amire alkalmasak, olyan tanulmányokra hivatkozva, ami nem is vágynak? Mindezt egy olyan hozzászólásban kifejtve, amelyben elutasítod, hogy mások megtiltsanak neked ezt-azt.

2019.05.07. 12:41:55

@Larrikin: én egy abakuszról írók, újrahasznosított fából készült.

Larrikin 2019.05.07. 12:54:12

@Meleg Sándor: "Magányos embereknél a háziállat komoly szociális pótlék. "
Pedig az is állatkínzás: egy ivartalanított, jórészt egyedül bezárva, elszigetelten tartott állat, feltétlen engedelmességre kényszerítve, legföljebb a körülményekhez képest lehet boldog.

2019.05.07. 13:00:10

@Larrikin: valszeg nem volt még macskád. Mind büdös dög, egy falat kajáért kiárulják magukat, és boldogan döglenek egész nap a fotelben, eszükben sincs tollas nyers húsra vadászni, ha megkapják a napi adagjukat. Nálunk van benti és kijárós macska is, az életük egy leányálom konkrétan. A kutya még rosszabb, az annyira háziasított, hogy önállóan már nem is érzi jól magát, ha láttál már kóbor kutyát, meg átlagos házikedvenc kutyát, könnyen beláthatod. A kutyának egyszerűen kell az ember. Ettől persze még lehet rosszul tartani kutyát és macskát is, de alapvetően ezek az állatok nem szenvednek az ember mellett.

A Román 2019.05.07. 13:17:21

@moonlight777: Érdekes ez az oroszlános érvelés.... A légy meg szart eszik, de reményeim szerint őket nem utánzód...

A Román 2019.05.07. 13:19:30

@Eugene Horse: fogd azt a baltát és hajrá

Boar. 2019.05.07. 13:37:44

@Eugene Horse: Tévedsz. A legjobban tartott, szénné kényeztetett macska és kutya is vadászik ha teheti. Pláne a macska nem bírja ki. Attól, hogy Te nem látod, a "kijárós" macskáid mit művelnek éjszakai portyáik során, Ők még vidáman ölnek.
Az enyémek leteszik az ajtó elé a "zsákmányt" mert meg már nem eszik de megölni muszáj.

seepheerd1 · http://730ld.blog.hu 2019.05.07. 13:39:00

Vegetáriánus - régi indián szó, azt jelenti: rossz vadász. :)

seepheerd1 · http://730ld.blog.hu 2019.05.07. 13:40:12

@a szürkebarát ötven árnyalata:
4 tojásos tarhonyával vegyesen vetve nem is sokat kell tökölni aratás után :D

seepheerd1 · http://730ld.blog.hu 2019.05.07. 13:44:35

Hála annak a marxista Istennek, még nem hülyült meg mindenki ezen a bolygón. És sikerült steaket vennem tegnap :D

Azért megnézném azt a bányászt, aki anno ráhegesztett oldalt lemezeket a szívlapátra (panellakó tuti nem tudja mi az), hogy több szenet tudjon dobni a csillébe, hogy mennyi salátalevél kellene neki... etceterra. :D

CyberPunK 2019.05.07. 13:54:05

@seepherd: "panellakó tuti nem tudja mi az"

Így van, a panellakó mind tudatlan gyökér, de a vidéki putrisoros ladabütykölő (fúrt pár lyukat a kipufogóba) takony meg egyből vágja. Barom.

2019.05.07. 13:58:39

@seepherd: vetésforgóban sonkával :)

2019.05.07. 14:01:08

"A szerző filozófus, a CEU PhD-hallgatója". Na jó, nyugodtan húzzatok el Bécsbe és akkor gyertek vissza, ha csak egyetlen hidat vagy gépelemet megtervezett a teljes CEU tudásközpont.
Felváltva sivalkodik a belterj és ünnepel szűnni nem akaró tapssal, mikor valami újabb vegán-, mélyzöld- vagy gederfasságot összeizzadnak ezek a szerencsétlenek, csak egyetlen egy dolgot mondjatok, amit adott nekünk ez a bolhacirkusz a versenyképességet növelő vagy bármilyen, életszerűséget minimális tartalmazó kutatási témakörben.

A Román 2019.05.07. 14:08:05

@seepherd: bányász teccik lenni, azért teccik kétpofára zabálni a halottakat?

2019.05.07. 14:09:06

@Larrikin: Én kövekből raktam ki a kommentet :)

A Román 2019.05.07. 14:11:45

@Könyveslány: Kérem, ne ártsa magát a férfiak magasröptű társalgásába, hanem takarodjon vissza a konyhába szülni!

2019.05.07. 14:13:59

@A Román: Nem tudok, mert egy medve mászott be az ablakon és felzabálta a húst. Nálatok is?

Larrikin 2019.05.07. 14:34:58

@Eugene Horse: naná, elvannak gondtalanul, mint az ápoltak Döblingben. De teljes élethez azért nincs joguk. Nem mintha a csirkéket a vegánuralom beköszöntével vissza lehetne engedni a természetbe.

kamugyar 2019.05.07. 15:37:44

jó oké hozza ez a kattintásokat de biztos érdemes felülni erre a vonatra?

kamugyar 2019.05.07. 15:41:26

a vége lemaradt: totál felesleges vitázni ennek a hívőivel is. manapság mindenre és minden ellen lehet felhozni érveket. egyik fél sem fogja meggyőzni a másikat. változás akkor lesz ha a piac is úgy akarja. amennyiben lekerülnek a polcról a húsok nem vagy csak korlátozottan fogják fogyasztani ha nem akkor meg marad minden a régiben.

seepheerd1 · http://730ld.blog.hu 2019.05.07. 16:29:16

@kamugyar: Így van. Én továbbra is imádom a steak minden formáját, akit az tesz boldoggá, az rágjon répát.
Én sem szólok bele ebbe, ő sem szól bele az én dolgomba és béke van.

De ha egy ilyen odamegy mondjuk egy mekihez és balhézik az anguszta miatt, nekem is legyen jogom pofánbaszni szívlapáttal.

seepheerd1 · http://730ld.blog.hu 2019.05.07. 16:30:26

@CyberPunK:
Egyszerűsített válasz: anyád.

Bővebb: anyád gyereket várt, oszt te jöttél?

Bambano 2019.05.07. 22:13:47

mítoszrombolás: a modern vágóhidakon sokkal fájdalommentesebb módon ölik meg az állatokat, mint a háztájiban.

kérdés: ha a tehén nem enné meg azt a füvet, amit semmi más, akkor abból a fűből, mikor rothad meg bomlik, milyen üvegházhatású gáz keletkezne? hint: pont ugyanolyan és ugyanannyi, mint a tehénben. csak akkor lemaradna a végén a hús. úgyhogy üvegházhatással húsevés ellen érvelni nettó tévedés.

másik fórumba láttam: én vegán vagyok. két étkezés között...

Piszkos Freud 2019.05.08. 12:35:34

@szepipiktor: Nincs igazad a dohányzással kapcsolatban. A baromarcú bagósok azt hiszik, hogy nekik mindent szabad, és - ahogy fogalmaztál - belemásznak mindenki énjébe és életébe a környezetükben.

Egy szó módosítással ide illik a szöveged: "Én leszarom, hogy más mit 'szív' a zárt otthonában, de szeneslapáttal verem pofán, aki belemászik az énembe, az életembe."
Úgy rongáld a saját egészséged, hogy másra az ne legyen hatással. Arról meg ne papolj, hogy lehetne dohányzó meg nem-dohányzó, mert az anno sem működött teljesen. Egyébként még ma is a csikk a leggyakoribb szemét az utcákon - ami (statisztikailag) jól jelzi a bagósok környezettudatosságát.

élhetetlen 2019.05.08. 21:09:04

@Ad Dio: “Ebből kifolyólag a húsnak meg kell drágulnia. Onnantól meg majd szépen átalakul a fogyasztói kosár tartalma. Ennyike.” Esetleg üressé alakul? Sok zöldséget eszem, még telik rá. Csak ránéztem az árakra. Fürtös paradicsom 550ft/kiló, brokkoli 550 a félkiló, karalábé 200 ft/db (és egy főzeléknek kell 3-4), petrezselyem gyökér 1600/kg, káposzta 643/kg. Csirkeszárny 620, comb 555 ft/kg. Szeretem a csirkeszárnyat. Paprikást úgy főzök, hogy három szárny, két comb felső. (Főzés után ennek a fele megy a fagyóba, a másik felét eszem két napig). Fél kiló brokkoli nem tart ki eddig. Ha a hús “túldrágulja” a zöldségeket, mit fog enni az, aki 28-70 eft-ből él? Üres tésztát?

élhetetlen 2019.05.08. 21:40:07

@Eugene Horse:
“ Mind büdös dög, egy falat kajáért kiárulják magukat, és boldogan döglenek egész nap a fotelben, eszükben sincs tollas nyers húsra vadászni, ha megkapják a napi adagjukat.”. Ennyire nem egyszerű. A macskák egyéniségek a maguk módján. Az emberek között is van, aki “egy falat kajáért kiárulja magát”, és van másmilyen is.Teljesen egyformán tartott macskák, lakókonyhába bejöhettek, etetés, ellátás, és volt egy, aki néha bejött, megevett egy szelet száraz kenyeret (nem tejben ázottat), ivott rá vizet aztán el. Ő vadászott, és időnként lenyomatta a húst egy kis kenyérrel. És a leglustább macska is képes dolgozni, ha kell. Falusi sztori, szétröhögtem magam. Kukorica szedés előtt a góréból ki kell takarítani a kevés maradékot, anya egérfészket talált. Rálépett, és kiabált apának, hogy hozza a macskákat. Apa be a konyhába, és a ládán, párnákon döglő macskák közül felkapott hármat, vitte. És, mint a villám, úgy szedték le a menekülő egereket. Egy mancs csapás, és máris a következő.

élhetetlen 2019.05.08. 22:21:40

@Boar.: “Az enyémek leteszik az ajtó elé a "zsákmányt"”. Ez az. Hétvégeken jártam haza a szüleimhez, vasárnap reggeli, megjelenik a macska, lóg ki a szájából a döglött egér. Behozta megmutatni, hogy milyen ügyes, szorgalmas volt. Anyu megdicsérte, és a macska kiment. De mindez reggeli közben!

élhetetlen 2019.05.08. 22:36:26

@CyberPunK: “a panellakó mind tudatlan gyökér”. Ne háborodj fel. Ha van 10 városban felnőtt fiatal ismerősöd, aki nem nyaralt vidéken a nagymamánál, kérdezd meg őket, tudják-e, mi az, de nem ér előtte megnézni az interneten. Még azt is el tudom képzelni, hogy régi szerelmi szakítást közlő eszköznek gondolják. Ugyanígy a borona, még, ha ismerik is az elboronálni valami kifejezést, nem biztos, hogy ismerik a kifejezés mögötti mezőgazdasági eszközt. Nem azért, mert tudatlanok, csak ezek kívül esnek az érdeklődési körükön, nem része az életüknek.

élhetetlen 2019.05.08. 22:46:07

@a szürkebarát ötven árnyalata: Most lehet röhögni. Anya szaggatta a nokedlit, gyúrta, vágta a tésztát, kocka, cérna, széles metélt. Amit vettünk, az a rizs volt és néha tarhonya. Elkészíteni mindkettőt ugyanúgy szoktuk, kicsit pirít, felönt, megfőz. 10 éves koromig azt hittem, hogy a tarhonya is gabona, mint a rizs.

élhetetlen 2019.05.08. 23:03:41

@Larrikin: “egy ivartalanított, jórészt egyedül bezárva, elszigetelten tartott állat, feltétlen engedelmességre kényszerítve”. Van egy kis csőlátásod. Amiről beszélsz, az egy szelet. Apa meghalt, én 150 km-re, az öcsém meg három, négy hétig úton (kamion), és igen, anya a kutyáival érintkezett nap mint nap. Vasárnap, rántott hús, egy szeletet nem érdemes sütni, nyeltem nagyokat a telefon végén, mikor mondta, hogy a kutyáknak is kivisz egy-egy szeletet. Olyan szoros volt a kötődés, hogy mikor anya meghalt, az idősebbik kutya egy hónapon belül utánament, pedig lett volna új gazdája. A kölyök még rugalmasabb volt, elfogadta a történteket.

élhetetlen 2019.05.08. 23:22:40

@Könyveslány: “ha csak egyetlen hidat vagy gépelemet megtervezett a teljes CEU tudásközpont.”. Megkérdezhetem, hogy melyik magyarországi hidat tervezted te? Vagy aki nem azzal foglakozik, amivel te, az mind értéktelen ember? Te növeled a versenyképességet? “csak egyetlen egy dolgot mondjatok, amit adott nekünk ez a bolhacirkusz a versenyképességet növelő … kutatási témakörben.”. Legyen, mondok, a társadalmi nemek (gender). Azok a kutatások, amik azzal foglalkoznak, hogy egy nő hogyan tudjon mérnökként, és anyaként is maximálisan teljesíteni, és ebben hogyan tudja a társadalom segíteni. A CEU elhúz Bécsbe, itt maradsz te, ennyi ésszel, és biztosan növekedni fog a versenyképesség.

élhetetlen 2019.05.08. 23:48:20

@Piszkos Freud: “A baromarcú bagósok azt hiszik, hogy nekik mindent szabad”. Most eljutottunk odáig, hogy a baromarcú nemdohányzók kitiltották mindenhonnét a dohányzókat. Ez egyszerű volt, csak egy rendelet kellett. Pedig lehetne békés megoldás is. Pár példa. Életem nagyon sok estéjét töltöttem az Operaház harmadik emeletén. Megöregedtem, még felmentem, lejöttem, de, hogy egy hat órás előadás szünetében le kelljen mennem az utcára, az azért durva. Tudod, ha lekerítették volna a folyosó egyik végét, és beüzemelnek egy 100 eft-s légtisztítót, az is működött volna. Kórházak, ugyanez. Nem, a baromarcú nemdohányzók miatt akár a nehezen mozgó dohányos öltözzön fel, menjen ki az utcára, meg még egy kicsit, ha képes ezt megtenni. Mert a nemdohányzók, ugyan lehet, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, tisztességtelenek, de akkor is felsőbb rendűek, mint a dohányzók. És, ti nem másztatok bele senki életébe. Ja.

Larrikin 2019.05.09. 04:23:02

@élhetetlen: hogy én erre nem gondoltam... vagy várjunk, lehet, hogy mégis?

Larrikin 2019.05.09. 05:38:53

@élhetetlen: "Tudod, ha lekerítették volna a folyosó egyik végét, és beüzemelnek egy 100 eft-s légtisztítót, az is működött volna. "
Én mondjuk nem dohányzom, de ha lekerítenék nekem a folyosó egyik végét, felszerelve akár egy 100 eft-s futópaddal, nem utasítanám vissza.

2019.05.09. 08:16:31

@Bambano: Ott a pont. Egyébként pedig a mérték a lényeg.

2019.05.09. 08:17:18

@élhetetlen: Nem röhögök. Kedves emlékeket idéztél fel.

Im just here for the comments 2019.05.09. 10:33:31

@croc: "Van egy alapvető probléma: a húsmentes étkezés egészségtelen." - mi benne az egészségtelen? alá tudod ezt támasztani bármilyen hiteles forrással?

@seepherd: nem nagyon vannak ma már ilyen munkák. már rég nem azt az életmódot folytatjuk, amit az elődeink, igazából semmit nem kell tennünk a kajáért, csak bemész a boltba és leveszed a polcról. egy átlagembernek ehhez nem kell napi 2-3ezer kalóriánál több, aztán nyilván a fizikai aktivitás és testsúly függvényében ez változhat egyik vagy másik irányba, de jellemzően egy adott határon belül mozog.

Im just here for the comments 2019.05.14. 08:08:57

@Meleg Sándor: egyrészt sehol nem írja, hogy a húsmentes étkezés egészségtelen, másrészt itt jóformán a vegánságról van szó, ami mindenféle állati eredetű táplálékot kizár, nem csak a húst, ráadásul mindezt a várandós anyák és gyermekeik szempontjából. És még azt is leírja, hogy kialakítható teljes étrend vegán életmód mellett még számukra is, az ovo-lakto vegetarianizmust meg egyenesen kivételként hozza fel.

Régóta követem ezt az oldalt, szomorúnak találom, hogy egy ilyen megalapozatlan és fals kijelentésre, miszerint "a húsmentes étkezés egészségtelen" semmilyen válasz nem érkezik a blog gazdától, amivel mondjuk elmagyaráznád, hogy alapvetően nem egészségtelen, csak nem megfelelő odafigyeléssel kialakulhatnak hiánybetegségek, vagy mondjuk részleteznéd, hogyan lehet elkerülni azokat, esetleg leírnád a kockázatokat egyik vagy másik étrendről. Ehelyett kapok egy linket, ami nem a kérdésre válaszol, cserébe kellően demagóg (Jellemzően fokozottan figyelnek az egészségükre, kerülik a dohányzást, nem isznak alkoholt, vagy kerülik a mértéktelen alkoholfogyasztást, rendszeresen sportolnak (gyakran jógáznak), fokozott figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a meditációra, relaxációra is. -> lol)

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2019.05.14. 08:24:22

@Im just here for the comments:

Ezt én már többször leírtam, őszintén szólva belefáradtam abba, hogy állandóan recirkuláljak a témában.

Im just here for the comments 2019.05.15. 07:06:08

@Meleg Sándor: ezt megértem, azt nem, hogy miért engem kellett kiszolgálni egy oda nem illő linkkel, ezzel kvázi támogatva a fent említett hülyeséget.

Nickyyyyy 2019.06.20. 20:54:42

A szénhidrátokból nincs túltermelés? Miből is van több a boltok polcain???

Eltiltott Vélemény 2019.09.04. 17:03:40

Tessék, itt van a vegákok erkölcsi alapja, hogy mi módon lehet a vajat kiváltani margarinra, és ez a világ megváltása is egyben.... ja, mégsem

index.hu/techtud/2019/09/04/nem_elhetek_palmaolaj_nelkul/
süti beállítások módosítása